ආපදා මරණ 21 තෙක් ඉහළට

අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 21 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය…

ආපදා තත්ත්වයෙන් මරණ 14ක් / දෙදෙනකු අතුරුදන්

අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයත් සමග ඇති වූ ආපදා තත්ත්වයෙන් ජීවිත අහිමි වූ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 14ක්…

අයහපත් කාලගුණයෙන් දිස්ත්‍රික් 7ක පවුල් 2750කට පීඩා

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ දිස්ත්‍රික් 07ක පවුල් 2750ක් පීඩාවට පත්ව ඇති බව ආපදා…