ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

හමුදා භට පිරිස් විශාල වශයෙන් අරගල භූමිය දෙසට පැමිණෙන බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළවන වාර්තා අසත්‍ය…

මේ වසරේ අමෙරිකානු ආරක්ෂක පිරිවැය ඩොලර් බිලියන 715 ක්

චීන හා රුසියානු අභියෝගයන්ට මුහුණදීම සඳහා ඩොලර් බිලියන 715 ක ආරක්ෂක පිරිවැයක් වෙන් කරන බව අමෙරිකානු…

පාස්කු සතියේ , දේවස්ථාන හා සංචාරක හෝටල් ඇතුළු ස්ථාන රැසකට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

පාස්කු සතිය මුල් කර ගනිමින් දිවයිනේ ප්‍රධාන දේවස්ථාන ඇතුළු සංචාරක හෝටල් ඇතුළු හඳුනා ගත් තවත් ස්ථාන…