කොරෝනා හමුවේ ආර්ජන්ටිනාවත් අසරණ වෙයි

කොරෝනා වයිරස ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ශීඝ්‍ර යෙන් ඉහළ යාමත් සමඟම ආර්ජන්ටිනාවේ වසා දැමීමේ නීති දැඩි කිරීමට පියවර…