ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් මූලික පෙත්සම් 02 යළි සළකා බලයි

වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට වගකිවයුතු පුද්ගලයින් සොයා බැලීම සඳහා විමර්ශනයක් සිදු කරන්නැයි ඉල්ලා ගොනු කර ඇති මූලික…

ආර්ථික අර්බුධය සමග දරුවන් අතර මානසික ගැටළු ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික අර්බුදයට ගමන් කරමින් සිටි පසුගිය සයමස තුළ දී ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම දෙමාපියන් තිදෙනෙකුගෙන්…

IMF යන්න දැන් පරක්කු වැඩියි / පාඨලී කියයි

අද වන විට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ පා තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල…