බොලිවුඩ් නිළි ආලියා භාත්ට කොරෝනා

බොලිවුඩ් රංගන ශිල්පිනියක වන ආලියා බාත් කොරෝනා ආසාදියකු බව තහවුරු වී තිබෙනවා. ඉන්දීය මාධ්‍ය මේ බව…