සයිබීරියාවෙන් මතුවන අබිරහස් ආවාටවල රහස හෙළිවෙයි

පසුගිය වසරේ සයිබීරියානු කලාපයේ මතුවූ අබිරහස් ආවාට පිළිබද තොරතුරු අනාවරණ කර ගැනීමට විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් සමත්ව තිඛෙනවා.…