පැනගිය ආසාදිතයෙක් සොයා පරීක්ෂණ

බුත්තල කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි ආසාදිතයෙකු පලා ගොස් තිබෙනවා. පොලීසිය සඳහන් කළේ , වැල්ලවාය…