පාකිස්තානයේ පොලිස් රථ කිහිපයකට බෝම්බ ප්‍රහාරයක්

පාකිස්තානයේ පොලිස් නිල රථ කිහිපයක් ඉලක්ක කරගනිමින් එල්ල වූ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්…