ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අහිමි වෙයි

ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය ඇතුලු තවත් ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකට අදාළ භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීම හේතුවෙන් තමන් දැඩි ලෙස අපහසුතාවයට…

කොරෝනා නිසා ඇඟලුම් සේවකයන්ගෙන් සියයට 27කට රැකියා අහිමි වෙලා

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ (2020) මාර්තු අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවලදී පමණක් නිදහස් වෙළෙඳ කලාප…

බදුල්ලෙන් වාර්තාවූ ආසාදිතයන් 197 න් 185 ක් ඇඟලුම් ආයතනයකින්

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 197 න් 185 දෙනෙකුම රිදීමාලියද්ද ප්‍රදේශයෙන් හදුන්ගෙන තිබෙනවා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති…