පොලිස් ඇඳිරිනීතිය ඉවතට

පොලිස් ඇදිරිනීතිය අද පෙරවරු 8 ට ඉවත් කෙරුණා. බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් කොට්ඨාස 7කට ඊයේ රාත්‍රී 9…