රනිල් දිවයිනටම හදිසි නීතිය පනවයි / බස්නාහිරට ඇඳිරි නීතිය

මුළු දිවයිනටම හදිසි නීතිය පනවා ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කරයි. එමෙන්ම බස්නාහිර පළාතට ඇදිරි නීතිය පැනවු…

ඇදිරි නීතිය දීර්ඝ කරයි

අද (09) රාත්‍රී 7 සිට මුළු දිවයිනට පැන වූ ඇඳිරි නීතිය මැයි 11 බදාදා පෙරවරු 7…

ඇදිරි නීතිය දික් කිරීම ගැන තීන්දුව හෙට

දිවයින පුරා දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය සඳුදා (06) දින සිට දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ හෙට (03)…