ජාතික රෝහලේ කොරෝනා ඇන්ටිජන් කට්ටල අවසන්වෙයි

කොළඹ ජාතික රෝහලේ කොවිඩ් පරීක්ෂණ සිදු කරන ඇන්ටිජන් පරීක්‍ෂණ කට්ටල අවසන් වීමෙන් බාහිර රෝගී අංශයේ ඇන්ටිජන්…

පී.සී.ආර් සහ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ මිල නියාමන ගැසට්ටුව හෙට

කොවිඩ්-19 වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් කොවිඩ් වෛරසය ආසාදිතයින් හදුනා ගැනීම සදහා පෞද්ගලික අංශයේ රෝහල් වලින් සිදු කරනු…

අද දහවල් 12 සිට බස්නාහිරට යන එන අයට ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ

අද (29) දහවල් 12.00 සිට බස්නාහිර පළාතට ඇතුළුවන හා පිටවන ස්ථාන 12 කදී පුද්ගලයින් විවිධ පරීක්ෂාවන්ට…

අදත් බස්නාහිර හදිසි ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ

නිරෝධායන රීතීන් අනුගමනය කිරීම සොයා බැලීම හා හදිසි ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට අද (24) දින බස්නාහිර…