දුර්ලභ ඇමසන් චන්ද්‍රපුෂ්පයක් පිපීම මුල්වරට පටිගත කරයි – Video

ඇමසන් වනයේ අති දුර්ලභ චන්ද්‍ර පුෂ්පය පිපෙන ආකාරය මුල්වරට පටිගත කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය විදයාඥයන් සමත්ව සිටිනවා.ඒ වසර…

සුපිරි ධනවතා ඇමසොන් සමාගමේ මුල් පුටුවෙන් බැස යයි

ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයන් අතර දෙවන තැන පසුවන ජෙෆ් බෙසොස් ,ඇමසොන් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ධුරයෙන් ඉල්ලා…