රුසියාවේ විරෝධතා කළ තවත් පිරිසක් අත්අඩංගුවට

රුසියා විපක්ෂ දේශපාලනඥ ඇලෙක්සි නවාල්නිට සහයෝගය දක්වමින් උද්ඝෝෂණවල නිරතවූ පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට එරට පොලිසිය ක්‍රියා කළා.…