නිශ්ශංක සේනාධිපතිට එරෙහි විදෙස් ගමන් තහනම ලිහිල් කෙරේ

ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගමේ සභාපති නිශ්ෂංක සේනාධිපති මහතාට එරෙහිව පනවා තිබු විදෙස් ගමන් තහනම අප්‍රේල් මස 23 වනදා…