ජර්මනිය , ප්‍රංශය හා ඉතාලියත් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත අත්හිටුවයි

යුරෝපයේ ප්‍රධානතම රටවල් වන ජර්මනිය , ප්‍රංශය හා ඉතාලිය ද ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොරෝනා මර්ධන එන්නත ලබාදීම…

නව කොරෝනා රැල්ල ඉතාලිය යළිත් වසා දමයි

නව කොරෝනා රැල්ලක් පැන නැගීමත් සමඟ ඉතාලිය නැවතත් වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉතාලිය…