අයි.ඕ.සී තෙල් මිල යළි ඉහළට

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම පෙට්‍රල් මිල අද රාත්‍රීයේ සිට රුපියල් 49/-කින් යළිත් වරක් ඉහළ දමා ඇත. ඔක්ටේන්…