ඉන්දියානුවන් නිරෝධායනය වී ලංකාවට ඒමත් අවදානම්

දින 14ක නිරෝධායන කාලය ගත කිරීම සඳහා මෙරටට පැමිණෙන ඉන්දියානුවන් හේතුවෙන් මෙරට නිරෝධායන හෝටල් තුළ සේවය…

ඉන්දියානු දුම්රිය මැදිරි 10ක් හෙට කොළඹ වරායට

ඉන්දියාවේ චෙන්නායි හී අයි සී එෆ් නිෂ්පාදනාගාරයේ නිෂ්පාදනය කළ ඉන්දියානු දුම්රිය මැදිරි 10 ක් හෙට කොළඹ…

ඉන්දීය ආධාර යටතේ ගාල්ලේ නිවාස 50ක ව්‍යාපෘතියක්

ඉන්දියානු නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ ගාල්ල වලහන්දුව වතුයායේ නිවාස 50 ක් ඉදිකිරීම සඳහා කටයුතු සැලසුම් කර තිඛෙනවා.…