ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

නැගෙනහිර ඉන්දුනීසියාවේ ෆොරස් මුහුදු කලාපයේ ප්‍රභල භූ කම්පනයක් හටගෙන තිඛෙනවා. එහි ප්‍රභලත්වය සටහන්ව ඇත්තේ මැග්නිටියුඩ් ඒකක…

ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දූපත ලොක්ඩවුන්

ඉන්දුනීසියාව, එරට ප්‍රධාන දූපත වන ජාවා දූපත අඟුලු දැමීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ, කොරෝනා ආසාදිතයන් ඉහළයාම…