ඉන්දුනීසියාවේ කිතුණු දේවස්ථානයකට බෝම්බ ප්‍රහාරයක්

ඉන්දුනීසියාවේල කතෝලික දේවස්ථානයක් ඉලක්ක කර ගනිමින් බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ලවී තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේ , මෙම…