ඉන්ධන පිරවුම්හල් අර්බුධයක

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව හඳුන්වා දුන් නව ගෙවීම් ක්‍රමය හේතුවෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල් 400ක් පමණ තාවකාලිකව…

ඉන්ධන බෙදා හැරීම යළි ඇරඹෙයි

ඉන්ධන බෙදා හැරීම යළි ආරම්භ කර ඇති බව ලංකා ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික බවුසර රථ හිමියන්ගේ සංගමය…

ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලට පොලිස් ආරක්ෂාව

ඉන්ධන පිරවුම්හල් ඉලක්ක කරගෙන ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස පොලිස්පතිවරයා සියලුම මූලස්ථාන පොලිස්පතිවරුන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.…