ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් සියයට 90ක් වැසෙයි

ඉන්ධන හිඟයත් සමග ඉන්ධන පිරවුම්හල් 90% ක් පමණ අක්‍රියවී ඇතැයි සමස්ත ලංකා ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ සංගමය…

ඉන්ධන හිඟයක් යළිත් ?

දිවයින පුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල යළිත් ඉන්ධන හිඟයක් නිර්මාණය වී තිබේ. පිරවුම්හල්වලින් ඇනවුම්කරන ඉන්ධන තොග ඛනිජ තෙල්…

හෙට සිට යලිත් ඉන්ධන හිඟයක අවදානමක් / ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික බවුසර් හිමියන්ගේ සංගමය

තමන් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් හෙට සිට රට තුළ තවත් ඉන්ධන හිඟයක් ඇති විය හැකි බවට…

මාර්තු මාසයේ ලංකාවට උග්‍ර විදුලි බල අර්බුධයක් ?

විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් ඇති වූ ඉන්ධන හිඟය මාර්තු මාසය වන විට සමනය නොවුණහොත් ජනතාවට විදුලිය සැපයීමේ…

පැය 04ක විදුලි කප්පාදුවක් අත ළඟයි : විදුලිබල ඉංජිනේරු සංගමය

ඉන්ධන හිඟය සහ ජලාශවල ජල මට්ටම අඩුවීම හේතුවෙන් විශාල විදුලි කප්පාදුවක් අපේක්ෂා කරන බව ලංකා විදුලිබල…