ඉරණතිව් හී කොරෝනා මරණ භූමදානයට මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනයවී මියයන පුද්ගලයින්ගේ මළ සිරුරු ඉරණතිව් දූපතේ භූමදානය කිරීම සදහා රැගෙනයාමේදී අනුගමනය කළ යුතු…

කොරෝනා මරණ භූමදානයට එරෙහිව ඉරණතිව් හී විරෝධතා

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයවී මරණයට පත්වන පුද්ගලයන්ගේ මළ සිරුරු ඉරණතිව් දූපතේ භූමදානය කිරීමට රජය ගත් තීරණයට එම…