උගන්ඩාවට ගෙන ගිය මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය ගැන ශ්‍රී ලන්කන් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පසුගිය වසරේ උගන්ඩාවේ එන්ටෙබේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ වෙත රැගෙන ගිය මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය…