උණ රෝග ලක්ෂණ සහිත ළමුන් රෝහල්ගතවීම ඉහළට..

ඩෙංගු සහ වෛරස් උණ වැළඳුණු ළමුන් රෝහල්ගත වීම ඉහළ ගොස් ඇතැයි, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. රිජ්වේ ආර්යා…

දරුවන් අතර පැතිරෙන උණ රෝගයක් ගැන දැනුම්දීමක්

දරුවන් අතරේ පැතිර යන බහු පද්ධති ප‍්‍රදාහක රෝගකතාවය නමැති උණ රෝගය ගැන අවධානයෙන් පසුවන්නැයි බොරැල්ල රිජ්වේ…