උතුරු කොරියානු හමුදා යුක්‍රේන සටනට යොමුකරන ලකුණු

උතුරු කොරියානු හමුදා භටයන් 50,000 ක් යුක්‍රේන යුද්ධයේ සටන් කිරීමට යොමුකරන ලෙස රුසියාව ඉල්ලීමක් සිදුකර ඇතැයි…

උතුරු කොරියාවේ දේශසීමාවෙන් පැන ආ අයකු දකුණු කොරියාවේ හමුදා භාරයට

දේශසීමා කලාපය හරහා තම රටට ඇතුළුවීමට තැත් කළ උතුරු කොරියානු ජාතිකයකු දකුණු කොරියාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන…