චීනයේ ක්‍රියාත්මක උද්ඝෝෂණ මැඬපැවැත්වීමට එරට රජය සූදානම්

චීනයේ ක්‍රියාත්මක උද්ඝෝෂණ මැඬ පැවැත්වීමට එරට රජය සූදානම් වන බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. කොරෝනා වයිරස…

උද්ඝෝෂණ මුවාවෙන් දේපලවලට හානි කළොත් දැඩි පියවර / ආණ්ඩුව කියයි

උද්ඝෝෂණ මුවාවෙන් පොදු දේපළවලට හානි සිදු කරන පිරිස්වලට එරෙහිව පොලීසිය දැඩි නීතිමය පියවර ගන්නා බව මහජන…

කොවිඩ් පැතිර යාමට හේතුව උද්ඝෝෂණ / ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

ගතවූ මාසය තුළ රට පුරා උද්ඝෝෂණ 120ක් පවත්වා තිබෙන බවත් මේ සෑම එකකටම අවම වශයෙන් 1500කට…

නැවත දැනුම් දෙන තුරු උද්ඝෝෂණ තහනම්

මහජනතාව වැඩි වශයෙන් ඒකරාශී වන පොදු රැස්වීම්, උද්ඝෝෂණ වැනි ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් කොවිඩ් පැතිරයෑමේ අවදානමක් ඇති බැවින්…