උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි අත්අඩංගුවට

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණී උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කටුගස්තොට පොලිසිය විසින් ඇයව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ…