ගමන් මල්ලක මළ සිරුර ගෙන ඒමට සැක උප පොලිස් පරීක්ෂකගේ මළ සිරුර හමුවෙයි

කොළඹ, වේල්ල වීදියෙන් පෙරේදා මාර්තු පළමුවනදා ,මෘතදේහය හමුවූ තරුණියගේ ඝාතනයට සම්බන්ධයෙන් පොලිස් විමර්ශනවලට අවශ්‍යව සිටි සැකකාර…