උයිගර් ජන කොටස්වලින් යළි විරෝධයක්

උයිගර් ජන කොටස් වෙත සිදුකරන දැඩි බලපෑම් හමුවේ තම රට තුලම එම ජනතාව සිරකරුවන් බවට පත්ව…

චීනයට සම්බන්ධ ප්‍රංශ සමාගම් 4කටත් චෝදනා

චීනයේ උයිගර් ජන කොටස්වල බලහත්කාර ශ්‍රාමය භාවිත කළ බවට ප්‍රංශයේ බහු ජාතික සමාගම් 4කට එරෙහිව චෝදනා…

චීනය ජාත්‍යන්තර සමාගම්වලට එකට එක කරයි

උයිගර් ජන කොටස් බලහත්කරයෙන් යොදාගනිමින් සිදුකරන ශ්‍රම ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තරයෙන් එල්ලවූ චෝදනාවන්ට එරෙහිව චීනය විවිධ පියවර…

චීනයේ උයිගර් ප්‍රජාවට මැන්ඩරීන් භාෂාව ඉගැන්වීමේ මෙහෙයුමක් ?

උයිගර්වරුන්ට එරෙහි ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් වෙනත් රටවල විවේචන නොතකා චීනය උයිගර් ජන කොටස් අතර මැන්ඩරින් භාෂා අධ්‍යාපනය…

උයිගර් කාන්තාවන් දූෂණයට ලක්කර ඇතැයි රටවල් දෙකකින් චීනයට චෝදනා

චීනයේ කඳවුරුවල රඳවා ඇති උයිගර් කාන්තාවන් දූෂණයට ලක්කර ඇතැයි යන චෝදනාව අමෙරිකා සහ බ්‍රිතාන්‍ය රජයන් විසින්…