එජාපයට එරෙහි වූ අයට ‘වරදට සමාව’

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව සමගි ජන බලවේගය ඇතුළු වෙනත් පක්ෂයන්ට සහාය ලබා…