ඥාණසාර හිමිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක රටක් එක නීතියක් සදහා බලකායක්

එක රටක් එක නීතියක් සදහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් පත්කර තිඛෙනවා. ඒ බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහ…