බෝයිං 777 යානයක එන්ජිමක් අහසේදී ගිනිගත් දර්ශන නිකුත් කරයි – Video

මගීන් 200ක් සහිතව පියාසර කරමින් පැවති බෝයිං 777 යානයක එන්ජිමක් අමෙරිකාවේ කොලරාඩෝ ප්‍රාන්තයේ දී ගිනි ගැනීමේ…