බූස්ටර් නොගත් අයට පොදු ප්‍රවාහනය තහනම් / ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව පූර්ණ එන්නත්කරණ නොලැබූවන්ට පොදු ප්‍රවාහන සේවා ඇතුළු පොදු ස්ථානවලට ප්‍රවේශය වළක්වන අතිවිශේෂ ගැසට්…

ලබන සතියේ විශේෂ එන්නත්කරණ වැඩසටහනක්

ලබන සතිය තුළ දිවයින පුරා විශේෂ එන්නත්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පැවසුවාය.…