වෛද්‍ය එලියන්ත වයිට් මියයයි

කොවිඩ් අසාදිත වීමෙන් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි වෛද්‍ය එලියන්ත වයිට් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. ඔහු කොළඹ…