මහ රැජිනටත් කොරෝනා

බ්‍රිතාන්‍යයේ එළිසබෙත් මහ රැජිනට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඇයට සුළු රෝග ලක්‍ෂණ පමණක් පෙන්නුම් කරන…