මහ රැජිනගේ ළගම නෑයෙකුට මාස 10ක සිර දඩුවමක්

බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවන එළිසෙබත් මහ රුජිනගේ සමීපතම ඥාතියකුට එරට අධිකරණය විසින් මාස 10ක සිර දඩුවමක් නියම කර…