ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත හා රුධිර කැටි ගැසීම් අතර සම්බන්ධයක් හෙළිවෙයි

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත හා රුධිර කැටි ගැසීම් අතර සෘජු සබදතාවයක් පවතින බව , යුරෝපා සෞඛ්‍ය…

දකුණු අප්‍රිකාව ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නත අත්හිටුවයි

දකුණු අප්‍රිකාව විසින් එරට ජනතාවට ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනිකා කොරෝනා මර්දන එන්නත ලබාදීම අත්හිටුවා තිබෙනවා. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා…

ඔක්ස්ෆර්ඩ් කොරෝනා එන්නත 65ට වැඩි අයට වැඩක් නෑ / ප්‍රංශයත් හෙළිකරයි

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නත වයස අවුරුදු 65 ඉක්මවූ පුද්ගලයන්ට ලබාදීම අත්හිටුවීමට ප්‍රංශය ද අවධානය යොමුකර තිබෙනවා. විශේෂ…

ඔක්ස්ෆර්ඩ් එන්නතේ මාත්‍රා මිලියන 2-3 ක් මිලදී ගැනීමට ලංකාව සූදානම්

ඉදිරි දින 2 තුල කොරෝනා එන්නත් මිලියන 2ක් හෝ 3ක් මිලදී ගැනීමට නියමිත බව ඒ සම්බන්ධයෙන්…

ලංකාවේ හදිසි භාවිතය සඳහා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නතට අනුමැතිය

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා කොවිඩ් වැක්සීනය මෙරට හදිසි භාවිතය සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් අනුමැතිය ලබා…