කැනඩාවේ හදිසි තත්ත්වයක්

කැනඩාවේ ඔටාවා අගනගරයට හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තිය මැඩලීමට පනවා ඇති නව නීති…