ලංකාවේ ජනතාවට සහාය පළ කර නවසීලන්තයේ ලාංකිකයන් විරෝධතාවයක

ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට සහාය පළ කරමින් නවසීලන්තයේ වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් ඕක්ලන්ඩ් හීදී විරෝධතාවයක් ආරම්භ…

ඕක්ලන්ඩ් ප්‍රහාරකයා ගැන CID විශේෂ විමර්ශනයක්

නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නුවර සුපිරි වෙළෙඳසැලකදී ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් සිදු කළ ශ්‍රී ලාංකිකයා සම්බන්ධයෙන් මෙරට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…