ගුවන් අනතුරක් වලක්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකන් නියමුවෙක් සමත් වෙයි

ලන්ඩනයේ සිට කොළඹ බලා පියාසර කරමින් තිබූ ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් යානයක් ගුවනේ දී සිදුවන්නට ගිය අති…