සාධාරණය වෙනුවෙන් විකල්ප සොයා යාම වැළැක්විය නොහැකියි / ජාතික කතෝලික ජනමාධ්‍ය කොමිසම

පාස්කු ඉරු දින ම්ලේච්ඡ මිනිස් සංහාරයේ සත්‍ය හෙළිකරගැනීමේ වගකීම ආණ්ඩුව පැහැර හරිමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා…

කාදිනල් හිමි පාස්කු ඉරිදා කළ ප්‍රකාශය ගැන කතෝලික සභාවෙන් ප්‍රකාශයක්

කාදිනල් හිමියන් පාස්කු ඉරුදින සිදු කළ ප්‍රකාශයට දේශපාලනික අර්ථකථන නොදෙන ලෙස කතෝලික සභාව ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු…