ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය එවයි / කථානායක නීතිමය තත්ත්වය සොයයි

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය කථානායකවරයා වෙත ලැබුණු බව කථානායකවරයාගේ මාධ්‍ය කාර්යාලය තහවුරු කළේය.…

කථානායක පක්ෂග්‍රාහීයි / සමගි ජන බලවේගය කථානායකට ලියයි

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ සියලුදෙනාට ම එක හා සමාන අවස්ථා ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් සමගි ජන බලවේගයේ…

අධිකරණයේ තීන්දුව එන තුරු රන්ජන් පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නේ නෑ / කථානායක

අධිකරණය විසින් අවසන් තීන්දුවක් ලබා දෙන තෙක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සඳහා සහභාගී…