ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසිය ගහන්නේ කල් ඉකුත් වූ කඳුළු ගෑස් ද?

ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසියට කඳුළු ගෑස් මිලදී ගැනීමේදී ඒවායේ අන්තර්ගතය ගැන රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් සිදු කර නැතැයි හෙලිවී…

ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය ආසන්න විරෝධතාවයකට පොලිසියේ කඳුළු ගෑස්

කොළඹ ,කොටුව ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය ආසන්නයේ විරෝධතාවයක නිරතවූ පිරිසක් විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය කඳුළු ගෑස් හා අධි…

පිළියන්දල විරෝධයට පොලිසියෙන් කඳුළු ගෑස්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී ලොකුගේ ගේ පිළියන්දල නිවස ආසන්නයේ විරෝධතාවයේ නිරත වූ පිරිසට පොලිසියෙන් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්…