කතෝලික සභාවෙන් ආරක්ෂක ලේකම්ට ප්‍රශ්න 20 ක්

පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළව සිදුකරන පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රශ්න 20 ක් ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතාට යොමු…

චමුදිතගේ නිවසට ප්‍රහාරය එල්ල කළ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට අඛණ්ඩ පරීක්ෂණ

මාධ්‍යවේදී චමුදිත සමරවික්‍රමගේ නිවසට ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා අඛණ්ඩව පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක බව ආරක්ෂක…