කන්න බොන්නත් නැතිව සම­හර කලා­ක­රුවෝ පාරට වැටිලා

එළිමහන් ප්‍රසංග වේදිකාව කඩා වැටුණේ මීට වසර දෙකකට පෙරාතුවය. එතකොට කොවිඩ් ඇවිත් නැත. පාස්කු ප්‍රහාරය එළිමහන්…