යුක්තිය ඉල්ලන කළු ඉරිදා සැමරුම රට පුරා

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අගතියට පත් පාර්ශවයන්ට මෙතෙක් යුක්තිය ඉටු නොවූ බව පවසමින් කොළඹ අගරදගුරු පදවිය ප්‍රකාශයට පත්…

කළු ඉරිදාවට ජාතික ජන බලවේගය සහාය පල කරයි

යුක්තිය වෙනුවෙන් හඬ නැගීම පොදු මානවීය අයිතියක් බව සඳහන් කරන ජාතික ජන බලවේගය පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්…