පාස්කු ප්‍රහාර සිද්ධිය ගැන කාදිනල් හිමිට සැකයක්

ජනතා ඡන්දය ලබාගැනීම ඉලක්ක කරගනිමින් පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදුවීමට ඉඩහැරියේ දැයි සැක සහිත බව අගරදගුරු…