ප්‍රහාර අවදානම නොතකා ඇෆ්ගන් ජනතාව කාබුල් නුවරට

නිකුත් කර ඇති අධිඅවදානම් නිවේදන ද නොතකමින් විශාල පිරිසක් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් අගනුවර වෙත පැමිණෙමින් සිටින බව…

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ පූර්ණ බලය තලේබාන් සංවිධානයට – Video

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සම්පූර්ණ බලය හිමිකර ගැනීමට තලේබාන් සංවිධානය සමත්ව තිබෙනවා. ඒ හිටපු ජනපති අෂ්රෆ් ඝානි ධූරය අතහැර…