කැනඩා මහ කොමසාරිස්වරයාට විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් කැඳවීමක්

කැනඩා අග්‍රාමාත්‍ය ජස්ටින් ටෘෘඩෝ විසින් සිදුකළ ජන සංහාරය පිළිබඳ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයට…